ביטול הגבלה בבנק ישראל וביטול צ'קים חוזרים, חשבונות מוגבלים

משרדנו מתמחה במניעת חשבונות מוגבלים וביטול הגבלה בבנק ישראל

עו"ד שלי גרשט מתמחה בביטול הגבלה בבנק ומייצגת בתחום ייחודי זה למעלה מ-10 שנה ובכך מנעה מעשרות חשבונות בנק להפוך לחשבונות מוגבלים.

הייצוג בערעור לביטול חשבון מוגבל הם ליחיד, פרטי, עיסקי וחברות המעוניינים למנוע כי חשבונם יהפוך לחשבון מוגבל ויירשם במרשם החשבונות המוגבלים.

עורך דין שלי גרשט תסייע בביטול צ'קים חוזרים וביטול הגבלה בבנק ישראל בהתאם לחוק צ'קים ללא כיסוי על ידי הגשת ערעור בצירוף סעד זמני לעיכוב ההגבלה בבנק ישראל.

בבנק ישראל מצויה רשימת לקוחות וחשבונות מוגבלים.

עו"ד שלי גרשט תסייע בשחרור חשבונות מוגבלים, ביטול ומניעת הגבלה בבנק ישראל ומניעת חשבון מוגבל.

חשבונות מוגבלים – התמודדות שלנו מול הבנקים.

מטרת החוק היא למנוע "פיזור שיקים" על ידי לקוחות הבנקים וכן להרתיע לקוחות מפניי חשבונות מוגבלים.

לבדיקה ואיתור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל:

לחצו כאן >>

מידע ואישורים בנושא הגבלת חשבונות ולקוחות, מידע בדבר חשבונות מוגבלים:

לחצו כאן >>

הגבלה בבנק בשל חוק שיקים חוזרים

בטרם חשבונכם בבנק הופך להיות חשבון מוגבל בבנק ישראל בשל 10 שיקים חוזרים, הקדימו להגיש ערעור לביטול ההגבלה בבנק ישראל וכן עיכוב הליכים על מנת שההגבלה בבנק ישראל לא תיכנס לתוקף והחשבון יהפוך לחשבון מוגבל.

חוק שיקים ללא כיסוי מגדיר את המאזן בין הבנק ללקוחותיו למספר שיקים המסורבים (שיקים חוזרים) בטרם הלקוח הופך למוגבל, חשבון מוגבל ומוכרז מוגבל בבנק ישראל ונכלל ברשימת החשבונות מוגבלים.

הפיכת חשבון מוגבל יוצרת מעין "כתם" בחשבון הבנק ולמעשה "מסמנת" את הלקוח בעל החשבון המוגבל ולכך כדאי להימנע ולפעול לביטול הגבלת חשבון מוגבל כבר בשלב מכתב ההתראה.

לעסקים וחברות המצב יכול להיות אף גרוע יותר, שכן משמעות סיווג החשבון לחשבון מוגבל יפגע בקו האשראי ובהמשך הפעילות העיסקית.

חשבון מוגבל הוא חשבון שלמעשה סורבו בו לפחות 10 שיקים בשנה מסיבת אין כיסוי מספיק או שהפך החשבון למוגבל באמצעות הגבלות בתיק ההוצאה לפועל.

תקופת ההגבלה בחשבון המוגבל נמשכת 12 חודשים.

ללקוח הבנק קיימת הזכות לערער על שיק שלטענתו הסירוב אינו מוצדק וזאת באמצעות סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי, ובכך למנוע את הפיכת החשבון לחשבון מוגבל, מניעה וביטול הגבלה בבנק ישראל.

סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי מאפשר הגשת הערעור לצורך ביטול ההגבלה בבנק ישראל, אך ורק אם סורבו עשרה שיקים שבגינם הלקוח הפך ללקוח מוגבל בבנק ישראל.

תביעה בסעד הצהרתי תתקבל רק במקרה כי טרם סורבו עשרה שיקים והלקוח הפך לחשבון מוגבל.

חשוב להדגיש כי הערעור אינו על עצם ההגבלה בבנק ישראל, כי אם בקשה לביטול וגריעת השיק ממרשם השיקים החוזרים אשר יביא לביטול ההגבלה בבנק ישראל ולהרשם במרשם חשבונות מוגבלים.

עורך דין שלי גרשט תגיש את הערעור לבית משפט השלום במקום מחוז השיפוט בו ממוקם הסניף ממנו משוך השיק, לדוגמא אם הסניף מקומו בחדרה יש להגיש את הערעור לביטול הגבלה בחשבון מוגבל בבנק ישראל לבית משפט השלום שבמחוז חדרה וכן בקשה לצו מניעה לחשבון מוגבל ולרישום בבנק ישראל ברשימת חשבונות מוגבלים.

על פי התקנות לסדרי דין הספציפיים לחוק זה יש לפנות תחילה אל הבנק בו מתנהל החשבון מוגבל ולצרף לבקשה את הפנייה לבנק ותגובת הבנק אם קיימת.

על המבקש- המערער (לקוח הבנק) לפנות תוך 20 ימים מיום קבלת המכתב בדבר ההודעה על ההגבלה בבנק ישראל ו-10 ימים במקרה של הגבלה חמורה ולהגיש את ערעורו לביטול הגבלה בחשבון מוגבל בבנק ישראל.

את הבקשה יש להגיש כשהיא נתמכת בתצהיר ובצירוף הראיות עליו המבקש סומך כי ניתן לבטל את החשבון מוגבל.

עילות עיקריות לביטול הצ'ק – גריעת צ'ק ממרשם הצ'קים החוזרים ביטול הגבלה בבנק ישראל

בהתאם לסעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי משרד עורכי דין שלי גרשט יבדוק את העילות המרכזיות לביטול הצ'ק בהתאם לחוק המאפשר הגשת בקשה לביטול הגבלה בבנק ישראל, ביטול חשבון מוגבל בבנק ישראל, המונה קריטריונים אותם בוחן בית המשפט לביטול השיק המבוקש כשבבסיס הקריטריונים נבחנות השאלות האם מדובר בטעות, עיקול ויסוד סביר ללקוח להניח כי חובה היה על הבנק לפרוע את השיק.

  • טעות – טענה זו מקורה בטעות של הבנק ולא טעות של הלקוח או צד ג' או האוחז בשיק.
  • עיקול – כאשר מוטל על החשבון עיקול, אך לא כאשר מוטל על הכספים המגיעים מלקוחות של בעל החשבון.

יסוד סביר ללקוח כי חובה היה על הבנק לפרוע את השיק – טענה זו הינה טענה הנפוצה ביותר בבקשות וערעור לביטול הגבלה בחשבון מוגבל בבנק ישראל.

היסוד לטענה זו היא כי היה מספיק כסף בחשבון לפרוע את השיק או קיים הסכם עם הבנק המחייב אותו לפרוע את השיק. די בחלופה אחת להוכחת טענה זו. בחינת טענה זו היא בין הלקוח לבנק בלבד ולא לבין הלקוח לצדדים שלישיים, כך לדוגמא לא תשמע הטענה כי לא היו כספים בחשבון ביום הפרעון כי צד ג' לא העביר כספים אלו.

הטענה השכיחה הינה כי היה הסכם עם הבנק בעל פה. על מנת להוכיח טענה זו יש להניח תשתית עובדתית התנהגות הלקוח והבנק לאורך תקופה והתנהגות מתמשכת בין הצדדים. מקרה בו הבנק הסכים לקבלת השיק בתנאים החורגים מהסכמי האשראי אינה מחייבת את הבנק לנהוג כך כדרך קבע ועל כן טענה זו לא תתקבל, אך ורק אם יהיה בידי המבקש להוכיח כי מדובר בהתנהגות מתמשכת של הצדדים.

כלומר נטל ההוכחה בהסכם שבע"פ עם הבנק הינו נטל ראייה כבד וכי יש להוכיח כי יצרה אצל הלקוח יסוד סביר אובייקטיבי להוכיח כי הבנק מחוייב לפרוע את השיק ועל כן יש לבחון האם הייתה חובה לבנק לפרוע את השיק.

קיימות עילות נוספות אשר ניתן לבחון לביטול השיקים ואינם נכללים ברשימה בחוק ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו. אולם יש לשים לב כי אין דעה אחת כי הרשימה היא סגורה וכי יש פסיקה הטוענת כי הרשימה פתוחה.

ערעור לביטול חשבון מוגבל בבנק ישראל סעד זמני לעיכוב הליכים בבקשה לעיכוב ההגבלה

מטרת הבקשה לסעד זמני הינה לעכב את ההגבלה בחשבון הבנק המוגבל בבנק ישראל לפני כניסתה לתוקף ומניעת הרישום במרשם חשבונות מוגבלים בבנק ישראל את הבקשה יש להגיש יחד עם הערעור בשונה מסעד זמני בו ניתן להגיש את הבקשה לסעד ולאחריה את התביעה העיקרית.

בבקשה זו יש להניח כי למבקש ייגרם נזק מיוחד בהגבלה בבנק ישראל והפיכת חשבון הבנק לחשבון מוגבל וכן הנזק ברישום במרשם חשבונות מוגבלים בנוסף לנזק הנטען בכל בקשה. המבחן הינו במערכת היחסים שבין הלקוח לבין הציבור ולא בין הלקוח לבנק. כלומר יש להוכיח כי לציבור לא ייגרם נזק וכי האינטרס הציבורי יישמר.

העיכוב הינו על החשבון ורישום במרשם חשבונות מוגבלים ולא על בעל החשבון, כך שבעל החשבון אינו רשאי לפתוח חשבונות נוספים בזמן זה.

שימו לב, כי במידה והערעור ידחה תקופת ההגבלה בבנק ישראל תחל מיום דחיית הערעור ועל כן יש לבקש כי ההגבלה בבנק ישראל תיכנס לתוקפה גם בתקופת הערעור, אלא אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

גם בערעור זה ניתן להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ורישום במרשם חשבונות מוגבלים.

גם לכם מגיע
לישון טוב בלילה

צרו קשר עם עו"ד שלי גרשט:

שתפו תוכן זה:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
צרו קשר עכשיו