הוצאה לפועל מזונות – חוב מזונות בהוצאה לפועל, תביעת מזונות בהוצאה לפועל

ניתן פסק דין לתשלום מזונות ולא משלם? משלם אבל ללא הצמדות? ללא הוצאות? בניגוד לפסק הדין? מה קורה אם החייב פונה להליך פשיטת רגל? מה קורה אם מוגשת טענת פרעתי? איך מגדילים את החוב בתיק הוצאה לפועל מזונות? מעוניינים להגיש טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל מזונות? האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק הוצאה לפועל מזונות? האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק הוצאה לפועל מזונות שהזוכה ביטוח לאומי? האם ניתן לבקש חקירת יכולת בתיק הוצאה לפועל מזונות? האם ניתן לתבוע מזונות בהוצאה לפועל?

ראשית, יש להבחין כי תביעת המזונות בהוצאה לפועל היא שונה מתביעה למזונות בבית המשפט.

למעשה, תביעה למזונות בהוצאה לפועל היא לאחר שבית המשפט דן בטענות הצדדים והכריע, כך תיק הוצאה לפועל מזונות לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל מטרתו היא לחייב את החייב לתשלום תביעת מזונות בהוצאה לפועל.

במדריך זה ננסה לתת לכם את המידע הרחב ביותר להתמודדות בתיק הוצאה לפועל מזונות או בהליך פשיטת רגל בתיק בבית המשפט המחוזי וכיצד ניתן לתבוע מזונות בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל.

פתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות לדרישת תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל:

פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל הוא למעשה תביעת מזונות בהוצאה לפועל, כלומר המהלך הראשון בהגשת דרישה של הזוכה לתשלום המזונות בתיק הוצאה לפועל מזונות בשעה שהחייב אינו משלם.

לאחר קבלת פסק הדין המורה על תשלום מזונות, הצמדה והוצאות נוספות והחייב אינו משלם, ניתן להגישו לביצוע וגבייה בלשכת ההוצאה לפועל, לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל, כשהתיק מסווג לתיק הוצאה לפועל מזונות

ניתן להגיש את התיק לביצוע בהוצאה לפועל מזונות גם על רכיב אחד או יותר, כלומר רק השתתפות בהוצאות או רק הצמדות או רק מזונות ורכיבים נוספים.

האגרה בתיק הוצאה לפועל מזונות היא מאוד נמוכה וכן לא ניקבע שכר טרחת עורך דין בתיק, כפי שנקבע בתיקי הוצאה לפועל רגילים. ניתן להגיש בקשה ניפרדת בתיק הוצאה לפועל מזונות לאחר גביית תשלום לקביעת שכ"ט על פי המלצת לשכת עורכי הדין בגובה עד 10% וזאת להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

את תביעת המזונות בהוצאה לפועל באמצעות תיק ההוצאה לפועל מזונות ניתן להגיש בשני מסלולים:

תיק הוצאה לפועל מזונות – המסלול המקוצר לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל:

תביעת מזונות בהוצאה לפועל במסלול זה נועד לזוכות המבקשות לבצע את פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בתיק הוצאה לפועל מזונות, ללא ליווי משרד עורכי דין צמוד, ללא ליווי משפטי ויכולת המעקב בתיק נמוכה לעומת ייצוג על ידי עורך הדין בתיקי הוצאה לפועל מזונות וזאת לצורך גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל.

תיק הוצאה לפועל מזונות – המסלול הרגיל לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל:

תביעת מזונות בהוצאה לפועל במסלול זה ילווה אותך משרד עורכי דין וידריך אותך בדרך הטובה ביותר לפעול לצורך גביית החוב בתיק הוצאה לפועל מזונות, לרבות: פתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות, ביצוע הליכים שונים, עיכוב יציאה מהארץ, הגדלת חוב ועוד.

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל מזונות לגביית חוב המזונות בהוצאה לפועל, יש לבצע מסירת אזהרה לחייב, כלומר מסירת הודעה בדבר פתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות וגובה החוב.

30 ימים לאחר ביצוע המסירה בדבר תביעת מזונות בהוצאה לפועל ניתן יהיה לבצע הליכים בתיק הוצאה לפועל מזונות לגביית חוב מזונות בתיק ההוצאה לפועל.

שימו לב! יש מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל יאשר לבצע הליכים בטרם מסירת אזהרה, כלומר מייד עם פתיחת התיק לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ ועיקולים שונים.

תיק הוצאה לפועל מזונות – גביית הצמדות הם בגדר חוב מזונות בהוצאה לפועל:

פסד הדין מוצמד למדד כל שלושה חודשים וכי הזוכה רשאית לבקש חיוב מתחדש אוטומטי בתיק הוצאה לפועל מזונות כל חודש ובכל לשכת ההוצאה לפועל מעדכנת את התיק בכל חודש הן מבחינת הצמדה והן מבחינת ריביות. במידה ולא בוצע שפעול אוטומטי או שיש לבצע הגדלה עבור הצמדות או ריביות יש להגיש בקשה להגדלה בגין רכיב זה בצירוף טופס מפורט עבור ההגדלה, כשבסופן ייתן רשם ההוצאה לפעל החלטה כחלק מחוב המזונות בהוצאה לפועל.

תשלום מזונות/ תשלום חוב מזונות חובת דיווח בתיק הוצאה לפועל מזונות:

במידה והתקבל תשלום ישירות לזוכה יש לבצע הקטנת חוב מזונות בתיק ההוצאה לפועל מזונות תוך 7 ימים. יש לשים לב! כי אי ביצוע הקטנה יראו כמי שפעלה בחוסר תום לב ואף תהייה חשופה לחיוב בהוצאות לטובת החייב.

חוב מזונות בהוצאה לפועל – תשלום הוצאות שוטפות/הוצאות חריגות הגשת בקשה בתיק הוצאה לפועל מזונות:

רבים מפסקי הדין לתשלום מזונות ומדור כוללים סעיף נפרד לתשלום הוצאות, אם בדרך בה הסכימו הצדדים או בדרך בה קבע בית המשפט למשפחה או הרבנות.

לפניי שמגישים את הבקשה לתשלום הוצאות בתיק ההוצאה לפועל מזונות, יש לבדוק היטב את פסק הדין ואילו רכיבים אכן כוללים השתתפות בתשלום ההוצאות, האם נדרשת הסכמת האב? האם יש הליך מקדמי שעל הזוכה לנקוט בטרם פנייתה להליך הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות והוצאות? ומה למעשה נכלל בחוב מזונות בהוצאה לפועל.

את הבקשה להשתתפות בהוצאות ניתן לכלול בתביעת מזונות בהוצאה לפועל וכי ניתן להגיש עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל מזונות או במהלך התיק באמצעות הגדלות שונות ובהתאם לפסק הדין ולהמתין להחלטה לעניין גובה החוב מזונות בהוצאה לפועל.

לכל בקשה יש לצרף קבלה/אסמכתא מתאימה כי אכן שולמה הוצאה זו.

השתתפות בהוצאות קיטנה – רבות נשאלת השאלה האם על האב לשאת בהשתתפות הוצאות קיטנה, שהרי הקיטנה מהווה סוג של תחליף לגנים ובתי הספר בחופש הגדול ולכן יש לראותם כהוצאות חינוך.

טענה זו אינה נכונה וכי תפקידו של רשם ההוצל"פ היא לבצע את פסק הדין כלשונו ולא לפרשו בהתאם לפרשנות הצדדים. קיטנה אינה נחשבת כהוצאת חינוך או צהרון או חוג.

השתתפות בהוצאות הקיטנה תהייה רק במידה ונקבע כך בפסק הדין.

כמובן, שהשתתפות בהוצאות הקיטנה ובכלל בהוצאות הקטינים חלה על שני הצדדים, אולם ננקטה כאן בלשון המחייבת את האב, מאחר ומרבית הבקשות בתיקי ההוצל"פ מופנים לחיוב האב, אך במידה רבה יכול ויהיה מקרה הפוך ובו על האם לשאת ולשלם לאב מחצית מהוצאות הקטינים.

האם על הזוכה להגיע ללשכת ההוצל"פ לביצוע הגדלת תשלום המזונות בתיק ההוצאה לפועל מזונות בכל חודש?

התשובה לכך היא בשלילה. בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל מזונות, יש לעדכן תשלום חודשי מתחדש ובכך התיק בלשכת ההוצל"פ מתעדכן באופן אוטומטי לרבות הצמדות וריביות ואין צורך בעריכת חישוב.

יש לשים לב, כי החידוש החיוב בחוב המזונות בהוצאה לפועל לחיוב המזונות השוטפים, הוא אך ורק לתשלום מזונות וכי לצורך הגדלות החוב לתשלום הוצאות, יש להגיש בקשה נפרדת.

פניית החייב להליכי פשיטת רגל והשלכותיו בתיק הוצאה לפועל מזונות והשלכותיו על חוב מזונות בהוצאה לפועל:

קיבלת הודעה בתיק ההוצאה לפועל מזונות כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל ועל כן ההליכים מעוכבים ואינך יכולה לפעול לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל??

את בטח שואלת את עצמך, מה יעלה בגורל תיק ההוצאה לפועל מזונות והאם החייב יחדול מתשלום המזונות כשההליכים מעוכבים והוא בהליך פשיטת רגל?

כאשר החייב בהליכי פשיטת רגל, יש לחלק את חוב המזונות לשתי תקופות: האחת חוב מזונות בהוצאה לפועל עד למתן צו הכינוס והתקופה השנייה, דמי המזונות השוטפים לאחר צו הכינוס.

חוב מזונות בהוצאה לפועל – בתקופה שלפני צו הכינוס לפשיטת רגל:

צו כינוס הוא הצו בו ניתן לחייב על ידי בית המשפט בתחילת ההליך בפשיטת רגל ובו נקבע התשלום החודשי שעל החייב לשלם, מינוי המנהל המיוחד ועוד….

את תביעת המזונות בהוצאה לפעל, בית המשפט של פשיטת הרגל יעכב ועלייך יהיה לפעול בהתאם לכך שאת חוב המזונות בהוצאה לפועל שנוצר עד למתן צו הכינוס, אם על ידי תיק ההוצל"פ, או בטרם פתיחתו יש להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מסירת צו הכינוס וכי ההליכים בתיק ההוצאה לפועל מזונות מעוכבים ולכן בשלב זה לא ניתן לגבות חוב זה.

יש לשים לב, כי חוב מזונות בהוצאה לפועל יהפוך לחוב בדין קדימה- כלומר, חוב זה יהיה קודם לחובות אחרים בהתאם לחוק ובהתאם לסדרי קדימה, במידה וקיימים בתיק וכי לזוכה סיכוי גבוה אף לגבות את מלוא החוב מזונות בהוצאה לפועל, בשונה מחובות רגלים בפשיטת רגל.

חוב מזונות בהוצאה לפועל – בתקופה שלאחר צו הכינוס:

מיום מתן צו הכינוס על החייב לשלם את תשלום המזונות החודשי שייקבע בימ"ש המחוזי וזאת באמצעות בקשה שעל הנושה להגיש על פי ס' 128 לפקודת פשיטת הרגל.

בבקשה זו על הנושה לפרט את הוצאותיה, הכנסותיה, הוצאות הקטינים וכן עליה לפרט מידע שיש ברשותה אודות הכנסות החייב וזאת על מנת שבימ"ש המחוזי ייקבע תשלום חודשי גבוה ככל שניתן וקרוב לסכום שנקבע בבית המשפט המחוזי.

יש לשים לב, כי בימ"ש המחוזי הוא בערכאה (דרגה) גבוה יותר מבית המשפט למשפחה ועל כן אינו כפוף לפסק הדין הקובע את תשלום המזונות, אולם בבואו לקבוע את תשלום המזונות החודשי, בין שיקוליו יהיו פסק הדין בבית המשפט למשפחה, גיל הקטינים, הכנסותיה והוצאותיה וכן הכנסות החייב.

בקשה זו לקציבת מזונות על פי פקודת פשיטת הרגל תנתן לתגובת החייב וכן לתגובת המנהל המיוחד.

מה לגבי יתרת הסכום? ההפרש בין הסכום שנקבע בבימ"ש המחוזי לסכום שנקבע בפסק הדין למשפחה?

הרי לכם סיטואציה, שוודאי גם אתן נתקלתן בה:

בשנת 2008 רונית וגדי מתגרשים ולהם שני קטינים. בהסכם הגירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי על גדי לשלם לילדיו- באמצעות רונית, מזונות בסך 3500 ₪ וכן מדור בסך 1500 ₪ וכן השתתפות בהוצאות חריגות.

גדי חדל לשלם את דמי המזונות משנת 2009 ולכן רונית פתחה כנגדו תיק הוצאה לפועל מזונות במסלול מזונות ועידכנה תשלום חודשי מתחדש.

בשנת 2015 פנה גדי להליכי פשיטת רגל ועל כן תיק ההוצאה לפועל מזונות תחת עיכוב הליכים.

רונית, אובדת עצות, לא יודעת מה לעשות, שהרי לא תהייה באפשרותה לגבות את החוב בתיק ההוצאה לפועל מזונות וכי גדי אינו משלם את המזונות מזו תקופה ארוכה.

ראשית, חוב מזונות בהוצאה לפועל עד ליום מתן צו הכינוס, על רונית להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי שיכלול את תביעת המזונות בהוצאה לפועל ברשימת החובות של החייב ויכלל בדין קדימה.

הצעד הבא, הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לקביעת קציבת מזונות על פי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל.

רונית אכן הגיעה למשרדנו ואנו פעלנו בשני מישורים אלו, הגשנו תביעת חוב בגין חוב מזונות בהוצאה לפועל עד ליום צו הכינוס וכן הגשתו בקשה לקציבת מזונות, אולם בית המשפט המחוזי קבע כי על החייב לשלם מזונות בסך 2000 ₪. אם כך מה לגביי יתרת הסכום? האם 1500 ₪ בכל חודש ירדו לטמיון? ומה לגביי השתתפות בהוצאות?

קציבת המזונות נועדה על מנת לאזן בין התשלום לקטינים באמצעות הנושה לבין החייב ויתרת הנושים. בסיס הרעיון הוא, כי החייב ישלם את קציבת המזונות בהתאם להכנסותיו וצרכי הילדים וכשיסיים את ההליך ישיב את הכספים שלא גבתה הנושה במהלך פשיטת הרגל וזאת באמצעות תיק הוצאה לפועל מזונות וגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל.

לכן, את ההפרש בכל חודש יש לבצע הגדלה בתיק ההוצאה לפועל מזונות וכן גם לגביי ההוצאות החודשיות. במידה ולשכת ההוצל"פ מסרבת לרשום חוב מזונות בהוצאה לפועל זה מאחר וההליכים מעוכבים, יש להגיש בקשה לבימ"ש המחוזי שיורה ללשכת ההוצל"פ לקבל עדכונים אודות ההפרשים או לערוך רשימה (מגובה באסמכתאות ככל שניתן) אודות התשלומים שהתקבלו וההפרשים וההוצאות שיש לחייב את החייב במזונות בהוצאה לפועל. בתום תקופת פשיטת הרגל תהייה רשאית הנושה/הזוכה לשוב לתיק הוצאה לפועל מזונות ולפעול כנגד החייב להמשך גביית החוב מזונות בהוצאה לפועל.

זכרו! חוב מזונות אינו בר הפטר ואינו נמחק עם קבלת ההפטר לחייב, למעט מקרים חריגים שנקבעו בפסיקה או שבית המשפט יחריג אותם כמקרים מיוחדים.

גם לכם מגיע
לישון טוב בלילה

צרו קשר עם עו"ד שלי גרשט:

שתפו תוכן זה:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
צרו קשר עכשיו