עורך דין פירוק חברה

עו"ד פירוק חברה, פירוק שותפות

לצורך פירוק חברה או פירוק שותפות, על החברה/שותפות לבדוק את מצבה הכלכלי ולבחון את הפירוק הטוב ביותר, היעיל והמהיר המתאים לחברה/שותפות ועל כן עורך דין פירוק חברה שלי גרשט תסייע ותעניק את הייצוג בהליך הפירוק:

 • פירוק מרצון בהליך המהיר/מקוצר – בעל מניות ויחיד ודריקטור יחיד.
 • פירוק מרצון.
 • פירוק על ידי בית המשפט – כשחברה/עמותה חדלת פירעון.
 • פירוק על ידי עובדים לצורך קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי.

פירוק מרצון בהליך המהיר – הליך מקוצר

אין זה מספיק בהגדרת חברה כלא פעילה, שהרי מאז השינוי בחוק החברות בשנת 2000, חברה אינה נמחקת לאחר 5 שנים והיא הופכת לחברה מפרת חוק בשל אי תשלום אגרה שנתית, דבר שיגרור סנקציות שונות על בעלי המניות כגון חוסר יכולת לפתיחת חברה חדשה, אי פתיחת חשבון בנק, ובכלל קושי בניהול עסקי ותקין.

הגשת בקשה לפירוק בהליך המהיר – הליך מקוצר מיועד לחברה בעלת בעל מניות יחיד המכהן גם כדירקטור יחיד בחברה.

לחברה המסוגלת להחזיר את כל חובותיה או ללא חובות כלל אנו ממליצים על הליך בבקשה לפירוק בהליך המהיר שכן הפירוק יתבצע תוך 4-6 חודשים ללא השקעה כספית מיותרת וללא התערבות בית המשפט.

הגשת בקשה לפירוק חברה אינה מוחקת את חובותיה ברשם החברות ועל כן יש להגיש בקשה נפרדת למחיקת החוב ברשם החברות. לרוב, אם הסיבה מוצדקת ימחקו חובות אלו.

על מנת למנוע סנקציות אלו, אנו ממליצים לבצע הליך של פירוק חברה עד לחיסולה הסופי.

פירוק מרצון

חברה המעוניינת בפירוק מרצון וללא התערבות בית המשפט באפשרותה להגיש בקשה לפירוק החברה תוך 12 חודשים בהם היא מתחייבת לפרוע את חובותיה.

לבקשה לפירוק מרצון יש לצרף תצהיר כושר פירעון של הדירקטורים בחברה ובו הם מתחייבים לפרוע את כל חובותיה של החברה תוך 12 חודשים.

לאחר הגשת הבקשה יש לקיים אסיפה כללית ולשלוח לרשם החברות הודעה בדבר מינוי מפרק לחברה אשר תפקידו לפעול למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה ולבסוף הגשת דוח המפרק.

לאחר פירעון חובות החברה תתכנס האסיפה הכללית והמפרק ישלח הודעה לרשם החברות הודעה בדבר פירעון חובות החברה ודוח פירוק סופי.

פירוק חברה על ידי נושים

במקרה בו חברה מעוניינת בפירוק מרצון אולם היא חדלת פירעון ואין ביכולתה לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים, באפשרותה ליזום פירוק על ידי נושים, אולם בהליך זה הנושים הם אלו המנהלים את הליך הפירוק וממנים מפרק מטעמם.

פטור מאגרה ברשם החברות בעזרת עורך דין פירוק חברה.

חברה המגישה בקשה לפירוק מרצון באפשרותה להגיש בקשה לפטור מאגרות בשנים בהן לא הייתה פעילה וטרם שולמו.

לצורך הגשת בקשה לפטור מאגרה במסגרת הליך הפירוק המהיר-מקוצר ובהליך פירוק מרצון יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. בקשה בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין פירוק חברה.
 2. אישור מקורי ממס הכנסה – כי החברה לא פתחה תיק או כי סגרה את התיק במס הכנסה, תוך ציון המועד שבו נסגר התיק.
 3. אישור מקורי ממע"מ – המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום.

לחילופין, במידה ואין באפשרות החברה לקבלת מסמכים אלו ניתן להגיש:

 1. אישור מקורי מרואה חשבון – לצרף טופס רו"ח.
 2. העתק מן הדוחות ללא פעילות שהוגשו למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור כאמור. יש להמציא טפסי 1214 של רשות המיסים הכולל חותמת נתקבל ובו דיווח שלא התקיימה פעילות בשנים בהן מבוקש הפטור מחובות האגרה.

פירוק על ידי בית המשפט

חברה שהינה חדלת פירעון בהתאם לפקודת החברות ואינה מסוגלת לפרוע את חובותיה באפשרותה להגיש בקשה לפירוקה באמצעות בעלי המניות בחברה או על ידי נושה בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט המחוזי.

להגשת בקשת הפירוק יש לצרף:

 1. טופס בקשה מאומת בתצהיר על ידי עו"ד פירוק חברה.
 2. הגשת הבקשה במשרדי הכונס הרשמי בצירוף פיקדון.
 3. את העתק הבקשה ואישור פתיחת התיק בכונס הרשמי יש להגיש בבית המשפט המחוזי בצירוף תשלום אגרת פתיחת תיק.

לאחר הגשת הבקשה ולפני מתן צו הכינוס, בית המשפט רשאי למנות מפרק זמני לחברה שתפקידו תפיסת נכסי החברה או ספריה של החברה ושמירתם עד למינוי מפרק קבוע.

לאחר מתן צו פירוק יעוכבו ההליכים כנגד החברה באופן אוטומטי, למעט הליכים פליליים (כגון אי הגשת דוחות לרשויות). נושה מובטח אינו כפוף לעיכוב ההליכים.

לאחר מתן צו הפירוק כל תביעות החוב נגד החברה יתבררו בפני המפרק במסגרת תביעות המכונות "הוכחות חוב".

נושי החברה יגישו למפרק הוכחות חוב בליווי תצהיר והמסמכים והאסמכתאות המוכיחים את חובם, תוך 6 חודשים מיום מתן הצו או מיום הפרסום של הצו ברשומות, ועל המפרק לבדוקן.

נושה רשאי להגיש בקשה להארכת מועד בכפוף לעילות ובבקשה מפורטת להארכת מועד להגשת תביעת החוב.

לאחר שפורקו כלל עסקי החברה, יורה בית המשפט בצו שהחברה תחוסל. המפרק יודיע לרשם החברה על מתן צו החיסול, תוך 14 יום ממועד מתן הצו והרשם ירשום את הדבר בפנקסיו.

החיסול אינו סופי, אלא רק לאחר שנתיים בהם לא תוגש כל בקשה אם על ידי המפרק או נושה לביטול החיסול, שכן בית המשפט רשאי להורות על ביטול החיסול בשנתיים שלאחר מתן צו החיסול.

פירוק חברה טפסים להורדה

הגשת תביעת חוב בפירוק חברה – טופס ידני

תצהיר לתביעת חוב

ייפוי כוח להגשת תביעת חוב

מושגים בתביעות חוב

גם לכם מגיע
לישון טוב בלילה

צרו קשר עם עו"ד שלי גרשט:

שתפו תוכן זה:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
צרו קשר עכשיו